Danh sách

Thuốc Onsmix Suspension - SĐK VN-20158-16

Onsmix Suspension

0
Onsmix Suspension - SĐK VN-20158-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Onsmix Suspension Hỗn dịch uống - Mỗi gói 10ml chứa Oxethazaine 20mg; Dried Aluminum hydroxide gel 582mg; Magnesi hydroxide 196mg