Danh sách

Parazacol 250

0
Parazacol 250 - SĐK VD-28090-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Parazacol 250 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1502 mg cốm chứa Paracetamol 250 mg