Danh sách

Thuốc Maxxmucous-AB 30 - SĐK VD-24720-16

Maxxmucous-AB 30

0
Maxxmucous-AB 30 - SĐK VD-24720-16 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Maxxmucous-AB 30 Thuốc bột - Mỗi gói 1,5g chứa Ambroxol hydrochlorid 30mg