Danh sách

Azithromycin 200

0
Azithromycin 200 - SĐK VD-26004-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azithromycin 200 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 200mg
Thuốc Azithromycin 200 - SĐK VD-25100-16

Azithromycin 200

0
Azithromycin 200 - SĐK VD-25100-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azithromycin 200 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 200mg