Danh sách

Tiphanicef 125

0
Tiphanicef 125 - SĐK VD-29151-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tiphanicef 125 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefdinir 125mg
Thuốc Medsidin 125 - SĐK VD-24762-16

Medsidin 125

0
Medsidin 125 - SĐK VD-24762-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medsidin 125 Thuốc bột để uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefdinir 125mg

Bh-Topticefdinir 125

0
Bh-Topticefdinir 125 - SĐK VD-31426-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bh-Topticefdinir 125 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefdinir 125mg