Danh sách

Thuốc Podus - SĐK VD-24775-16

Podus

0
Podus - SĐK VD-24775-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Podus Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg
Thuốc Nifin 100 - SĐK VD-21214-14

Nifin 100

0
Nifin 100 - SĐK VD-21214-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nifin 100 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg