Danh sách

Thuốc Glomoti-M 5/50 sachet - SĐK VD-28721-18

Glomoti-M 5/50 sachet

0
Glomoti-M 5/50 sachet - SĐK VD-28721-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Glomoti-M 5/50 sachet Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 5 mg; Simethicon 50 mg