Danh sách

Alusigel 80

0
Alusigel 80 - SĐK VD-29822-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Alusigel 80 Hỗn dịch thuốc - Mỗi gói 15g chứa Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Nhôm oxyd (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô) 400 mg; Simethicon (dưới dạng Simethicon nhũ dịch 30%) 80 mg