Danh sách

Alusigel

0
Alusigel - SĐK VD-29821-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Alusigel Hỗn dịch thuốc - Mỗi gói 15g chứa Magnesi hydroxyd 800,4 mg; Nhôm oxyd (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô) 400 mg;