Danh sách

Thepacol 120

0
Thepacol 120 - SĐK VD-26372-17 - Thuốc khác. Thepacol 120 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 120mg