Danh sách

Roxithromycin 50mg

0
Roxithromycin 50mg - SĐK VD-20960-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Roxithromycin 50mg Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Roxithromycin 50 mg

Cenrobaby

0
Cenrobaby - SĐK VD-29270-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cenrobaby Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5g chứa Roxithromycin 50 mg