Danh sách

PĐ-Sucralfat 2000

0
PĐ-Sucralfat 2000 - SĐK VD-28677-18 - Thuốc đường tiêu hóa. PĐ-Sucralfat 2000 Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Sucralfat 2g