Danh sách

Tesimald-sulfamid

0
Tesimald-sulfamid - SĐK VD-31357-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tesimald-sulfamid Thuốc cốm - Mỗi gói 1,5g chứa Sulfamethoxazol 200mg; Trimethoprim 40mg

Babytrim – New

0
Babytrim - New - SĐK VD-27075-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Babytrim - New Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Sulfamethoxazol 200mg; Trimethoprim 40mg