Danh sách

Sutra suspension

0
Sutra suspension - SĐK VN-20068-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Sutra suspension Hỗn dịch - Mỗi gói 15ml chứa Sucralfat hydrate 1g tương đương sucrose octasulfate ester 0,384g