Danh sách

Sulamcin 250

0
Sulamcin 250 - SĐK VD-29154-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sulamcin 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,7 g chứa Sultamicillin (dưới dạng Sultamicillin tosylat dihydrat) 250 mg