Danh sách

Maxibumol fort

0
Maxibumol fort - SĐK VD-32548-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxibumol fort Thuốc cốm uống - Mỗi gối 1g chứa; Ibuprofen 200mg; Paracetamol 500mg