Danh sách

Partamol 150

0
Partamol 150 - SĐK VD-24569-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Partamol 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 150mg
Thuốc Biragan Kids 150 - SĐK VD-28231-17

Biragan Kids 150

0
Biragan Kids 150 - SĐK VD-28231-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biragan Kids 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 150mg

Para-Api 150

0
Para-Api 150 - SĐK VD-31500-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-Api 150 Thuốc bột uống - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 150mg