Danh sách

Panalganeffer 250

0
Panalganeffer 250 - SĐK VD-25671-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panalganeffer 250 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 250 mg