Danh sách

Effetalvic 250

0
Effetalvic 250 - SĐK VD-31227-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effetalvic 250 Thuộc bột sủi bọt để uống - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 250mg
Thuốc Biragan kids 250 - SĐK VD-29304-18

Biragan kids 250

0
Biragan kids 250 - SĐK VD-29304-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biragan kids 250 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 250mg

Mypara 250 effervescent

0
Mypara 250 effervescent - SĐK VD-32218-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara 250 effervescent Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 250mg