Danh sách

Partamol 80

0
Partamol 80 - SĐK VD-23977-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Partamol 80 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 80 mg
Thuốc Agimol 80 - SĐK VD-26722-17

Agimol 80

0
Agimol 80 - SĐK VD-26722-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Agimol 80 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 80 mg