Danh sách

Thepacol 80

0
Thepacol 80 - SĐK VD-30661-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Thepacol 80 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 80mg

Sacendol E

0
Sacendol E - SĐK VD-23748-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sacendol E Thuốc cốm - Mỗi gói 1g chứa Paracetamol 80mg