Danh sách

Racedagim 10

0
Racedagim 10 - SĐK VD-24711-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Racedagim 10 Thuốc cốm - Mỗi gói 1g chứa Racecadotril 10 mg

Élofan 10mg

0
Élofan 10mg - SĐK VD-27396-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Élofan 10mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1g chứa Racecadotril 10 mg