Danh sách

Acedolflu

0
Acedolflu - SĐK VD-26076-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acedolflu Thuốc bột uống - Mỗi gói 2 g chứa Paracetamol 325 mg; Clorpheniramin maleat 2 mg