Danh sách

Oresol 20,5g

0
Oresol 20,5g - SĐK VD-32964-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 20,5g Thuốc bột uống - mỗi gói 20,5g chứa glucose khan 13,5g; Kali clorid 1,5g; Natri clorid 2,6g; Natri citrat dihydrat 2,9g