Danh sách

Ladolugel LD

0
Ladolugel LD - SĐK VD-27112-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ladolugel LD Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,38g

Bosphagel B

0
Bosphagel B - SĐK VD-31604-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Bosphagel B Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,38g