Danh sách

Phacolugel

0
Phacolugel - SĐK VD-29287-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Phacolugel Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% (tương đương 2,476g nhôm phosphat AlPO4) 12,38g