Danh sách

Oriphospha

0
Oriphospha - SĐK VD-25762-16 - Thuốc khác. Oriphospha Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20 % (tương đương với 2,476 g nhôm phosphat) 12,38 g

Aluminium Phosphat gel

0
Aluminium Phosphat gel - SĐK VD-30328-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Aluminium Phosphat gel Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20 % (tương đương với 2,476 g nhôm phosphat) 12,38 g