Danh sách

Heronira

0
Heronira - SĐK VD-28651-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Heronira Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20 % (tương đương với 2,476g nhôm phosphat) 12,38 g