Danh sách

Aluminium Phosphat gel

0
Aluminium Phosphat gel - SĐK VD-31973-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Aluminium Phosphat gel Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel (chứa 20% Nhôm phosphat) 12,38g