Danh sách

Aluminium phosphat gel

0
Aluminium phosphat gel - SĐK VD-28444-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Aluminium phosphat gel Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat (hỗn dịch 20%) 12,38g