Danh sách

Misanlugel

0
Misanlugel - SĐK VD-32415-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Misanlugel Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g hỗn dịch uống chứa Nhôm phosphat (dưới dạng Nhôm phosphat gel 20%) 2,48g