Danh sách

Thuốc Deimec - SĐK VN-20489-17

Deimec

0
Deimec - SĐK VN-20489-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Deimec Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20ml chứa Dioctahedral smectite 3,0g