Danh sách

Amoxicillin 250mg

0
Amoxicillin 250mg - SĐK VD-24948-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amoxicillin 250mg Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250mg

Moxcor sachet

0
Moxcor sachet - SĐK VN-20903-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Moxcor sachet Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,5g chứa Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250mg