Danh sách

Cefdinir 125-MV

0
Cefdinir 125-MV - SĐK VD-24655-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdinir 125-MV Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 125 mg

Tabracef 125

0
Tabracef 125 - SĐK VD-27647-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tabracef 125 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 125 mg

Anbilid 125

0
Anbilid 125 - SĐK VD-30010-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Anbilid 125 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 125 mg
Thuốc Cefdina 125 - SĐK VD-24181-16

Cefdina 125

0
Cefdina 125 - SĐK VD-24181-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdina 125 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 125 mg