Danh sách

Medsidin 300

0
Medsidin 300 - SĐK VD-31382-18 - Khoáng chất và Vitamin. Medsidin 300 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 300 mg

Medsidin 300

0
Medsidin 300 - SĐK VD-31382-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medsidin 300 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 300 mg

Cubadini

0
Cubadini - SĐK VD-32358-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cubadini Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,5g chứa Cefdinir 300 mg