Danh sách

Gastrosanter

0
Gastrosanter - SĐK VD-26819-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastrosanter  Thuốc bột uống - Mỗi gói 2,5g chứa Magnesi hydroxyd 400 mg; Nhôm hydroxyd 400 mg