Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-26360-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột - Mỗi gói 27,9g chứa Glucose khan 20,00g; Natri clorid 3,50g; Natri citrat 2,90g; Kali clorid 1,50g