Danh sách

Thuốc Maxxmucous-AC 200 - SĐK VD-28843-18

Maxxmucous-AC 200

0
Maxxmucous-AC 200 - SĐK VD-28843-18 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Maxxmucous-AC 200 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2g chứa Acetylcystein 200 mg