Danh sách

Cefadroxil 250mg

0
Cefadroxil 250mg - SĐK VD-29892-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadroxil 250mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg

Drocefvpc 250

0
Drocefvpc 250 - SĐK VD-24147-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Drocefvpc 250 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg
Thuốc Mekocefal 250 - SĐK VD-23804-15

Mekocefal 250

0
Mekocefal 250 - SĐK VD-23804-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mekocefal 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg