Danh sách

Cefadroxil 250mg

0
Cefadroxil 250mg - SĐK VD-25780-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefadroxil 250mg Thuốc bột - Mỗi gói 2g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250mg