Danh sách

Vipocef 100

0
Vipocef 100 - SĐK VD-26784-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vipocef 100 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim oroxetil) 100 mg

Vipocef 100

0
Vipocef 100 - SĐK VD-26784-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vipocef 100 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim oroxetil) 100 mg