Danh sách

Thuốc Phaanedol enfant - SĐK VD-30205-18

Phaanedol enfant

0
Phaanedol enfant - SĐK VD-30205-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phaanedol enfant Thuốc bột uống - Mỗi gói 2g chứa Paracetamol 325mg; Clorpheniramin maleat 2mg