Danh sách

Para-Api 325

0
Para-Api 325 - SĐK VD-31501-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-Api 325 Thuốc bột uống - Mỗi gói 2g chứa Paracetamol 325mg