Danh sách

Curaflu nighttime

0
Curaflu nighttime - SĐK VD-29994-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Curaflu nighttime Thuốc cốm - Mỗi gói 2g chứa Paracetamol 650mg; Diphenhydramin hydroclorid 25mg; Phenylephrin HCl 10mg