Danh sách

Thuốc Euquimol - SĐK VD-25105-16

Euquimol

0
Euquimol - SĐK VD-25105-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Euquimol Thuốc bột uống - Mỗi gói 3 g chứa Paracetamol 160 mg; Phenylephrin hydroclorid 2,5 mg; Clorpheniramin maleat 1 mg