Danh sách

Maltagit

0
Maltagit - SĐK VD-26824-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Maltagit Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3,3g chứa Attapulgite mormoiron hoạt hóa 2500 mg; Hỗn hợp gel khô magnesi carbonat và nhôm hydroxyd 500 mg