Danh sách

Pymesmec

0
Pymesmec - SĐK VD-29982-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Pymesmec Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3,76g chứa Diosmectit 3g
Thuốc Smetstad - SĐK VD-23992-15

Smetstad

0
Smetstad - SĐK VD-23992-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Smetstad Thuốc bột uống - Mỗi gói 3,76g chứa Diosmectit 3g