Danh sách

Gastrolium

0
Gastrolium - SĐK VD-29831-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastrolium Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Attapulgite mormoiron hoạt hóa 2500mg;nhôm hydroxyd ; magnesi carbonat 500mg