Danh sách

Cefaclor 250 mg

0
Cefaclor 250 mg - SĐK VD-25690-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefaclor 250 mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefaclor 250 mg