Danh sách

Tradinir

0
Tradinir - SĐK VD-31235-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tradinir Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefdinir 125 mg

Obanir 125

0
Obanir 125 - SĐK VD-29448-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Obanir 125 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefdinir 125 mg